Ο Ελληνικός Σύλλογος Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (ΕΣΚΟΠΑ), είναι ο σύλλογος στον οποίο οργανώνονται τα Κλαμπ που υπάρχουν πανελληνίως. Η έδρα του είναι στην Πάτρα και έχει μέλη και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται στην υπηρεσία των Κλαμπ και του κοινού και αποτελεί όργανο σύνδεσης, διάδοσης και διευκόλυνσης της δουλειάς των Κλαμπ, καθώς και των βασικών αρχών και αξιών της μεθόδου HUDOLIN. Μέσω της κοινοποίησης της ύπαρξης του ΕΣΚΟΠΑ, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ ξέρουν ότι υπάρχει ένας τρόπος να τα καταφέρουν και μια ανοιχτή πόρτα όπου πάντα θα γίνονται δεκτοί. Τα Κλαμπ προσφέρουν έναν γλυκό και ανθρώπινο τρόπο διαχείρισης ενός ζητήματος που ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζεται με στερεότυπα και αστεία, ενώ συχνά δηλώνεται η αδυναμία προσέγγισης του.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύσταση του νέου ΔΣ από τις αρχαιρεσίες του Μάρτη 2019:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  –  ΕΛΣΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  –  ΓΩΓΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΤΑΜΙΑΣ  –  ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

                           

 ΜΕΛΗ  –  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΤΖΑΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ