Οκτώβριος 2020

Εκδημία Μιχάλη Κοκοτάκη


Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, έφυγε από την ζωή ο αγαπητός Υπηρέτης-Δάσκαλος Μιχάλης Κοκοτάκης των ΚΟΠΑ Κρήτης, ένα από τα πιο άξια μέλη των ΚΟΠΑ πανελληνίως. Παρατίθενται η επίσημη ανακοίνωση καθώς και το ψήφισμα του…

>>